Наш новый сайт стал намного удобнее.array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13494) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(12337) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13714) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13439) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(84381) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(77342) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(85509) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(79427) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(325833) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(298697) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(349267) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/90a/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(308091) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13494) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(12337) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13714) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13439) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(84381) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(77342) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(85509) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(79427) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(325833) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(298697) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(349267) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/90a/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(308091) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13494) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(12337) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13714) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13439) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(84381) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(77342) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(85509) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(79427) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(325833) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(298697) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(349267) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/90a/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(308091) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13494) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(12337) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13714) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(109) ["size"]=> int(13439) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(84381) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(77342) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(85509) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/90a/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(324) ["size"]=> int(79427) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/6d3/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/6d369b39d2859bd937c7818e979de921.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(325833) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/9e5/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/9e5c2755b049736d94c97b6a54dc7817.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(298697) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/8d2/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/8d2c6fcdfe5e89b9d785acbfd3f926df.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(349267) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/90a/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/90a86cf943d5b0319a1a041b08f9d117.jpg" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(750) ["size"]=> int(308091) } } }
19 сентября 2013

Совкомбанк отпраздновал 160-летие г. Корсаков

14 сентбяря 2013г. город Корсаков отпраздновал свое 160-летие. В честь праздника была заново открыта реконструированная площадь города, прошла выставка ретро-автомобилей, «бал золушек», конкурсы для детей и взрослых и другие интересные и веселые развлекательные мероприятия.

Весь день сотрудники Совкомбанка поздравляли горожан, дарили сувениры и консультировали всех желающих по финансовым вопросам. 

Поделиться: