Наш новый сайт стал намного удобнее.array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10882) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11219) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9185) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10617) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(64077) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(66976) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52318) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61671) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/d36/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(248412) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/5db/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(270480) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/b45/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(206841) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(238469) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10882) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11219) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9185) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10617) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(64077) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(66976) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52318) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61671) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/d36/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(248412) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/5db/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(270480) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/b45/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(206841) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(238469) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10882) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11219) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9185) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10617) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(64077) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(66976) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52318) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61671) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/d36/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(248412) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/5db/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(270480) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/b45/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(206841) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(238469) } } }
array(3) { ["SMALL"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10882) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(11219) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(9185) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/146_146_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(146) ["height"]=> int(97) ["size"]=> int(10617) } } ["BIG"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/d36/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(64077) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/5db/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(66976) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/b45/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(52318) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(110) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/432_432_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(432) ["height"]=> int(288) ["size"]=> int(61671) } } ["POP"]=> array(4) { [0]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/d36/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/d36301259da1c426573b47348503591d.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(248412) } [1]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/5db/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/5dbef484196e7f4d2bc200cf33e237ca.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(270480) } [2]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/b45/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/b4570521fd3e66014554ea122ea8b671.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(206841) } [3]=> array(4) { ["src"]=> string(112) "/upload/resize_cache/iblock/1bf/1000_1000_101a9461d51526113595f057e89280f5a/1bfbb4d8c591dd9eca7232c29ad8b038.JPG" ["width"]=> int(1000) ["height"]=> int(668) ["size"]=> int(238469) } } }
8 мая 2014

Совкомбанк выступил партнером праздника в Парке Победы в Костроме

7 мая в Костроме в Парке Победы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Праздник открылся митингом с участием ветеранов и руководства области и города, после него, на память будущим поколениям ветераны посадили деревья. Гостей согревала полевая кухня с кашей и традиционными «боевыми 100 граммами».

Совкомбанк выступил партнером мероприятия, сотрудники банка поздравляли ветеранов, дарили им памятные сувениры. Праздник удался на славу, надолго подарив всем присутствующим хорошее настроение.Поделиться: